კიბერ უსაფრთხოება

კიბერსივრცეში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სირთულეებს საზღვრები არ გააჩნია. დღეს, კიბერთავდასხმები წარმოადგენს დიდ საფრთხეს. ჯელინკ.ჯი დიდ ყურადღებას უთმობს ჩვენი მომხმარებლების უსაფრთხოებას და მუდმივად ქმნის ეფექტურ და თანმიმდევრულ თავდაცვის მეთოდებს.

პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით ვნერგავთ მექანიზმებს, რომელიც უზრუნველყოფს საკომუნიკაციო მომსახურებაში არსებული თაღლითური ქმედების (“ფროდი“) ეფექტურ აღმოჩენას და დროულად რეაგირებას.

  • არასანქცირებული ზარების მინიმალურ დროში აღმოჩენას
  • სისტემის გატეხვის მცდელობების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენას
  • მომხმარებლის ბალანსის დაცვის მოქნილ ალგორითმებს
  • ავტორიზაციის რამდენიმე ეტაპიან სქემას
  • ონლაინ ზარების მონიტორინგს 24/7-ზე
  • ლიმიტების ინდივიდუალურ სქემას
  • ინდივიდუალურ შეზღუდვებს მიმართულებების მიხედვით