ვირტუალური PBX

თანამედროვე ფუნქციებით აღჭურვილი ვირტუალური PBX მინიმალური დანახარჯით მოგიწესრიგებთ შიდა კორპორაციულ კომუნიკაციას და გააუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს. არ საჭიროებს ძვირადღირებული სატელეფონო სადგურის და მოწყობილობების შეძენას, ინსტალაციას და შემდგომ მოვლას.

  • მრავალენოვანი ხმოვანი მისალმება (IVR)
  • საუბრების ჩაწერა
  • ზარების სრული მონიტორინგი
  • ოფისების გაერთიანება ერთ ქსელში