ოპტიკური ინტერნეტი

ინფობუკ.ჯი მომხმარებელს სთავაზობს სწრაფ, საიმედო და უწყვეტ ინტერნეტ კავშირს, რომელიც უზრუნველყოფს ხმოვან, ვიდეო და სხვა ნებისმიერი სახის მონაცემთა მაღალხარისხიან გადაცემას

კოლოკაცია

ინფობუკ.ჯი-ს გუნდი მზად არის განიხილოს თქვენი მოთხოვნები და შემოგთავაზოთ ინდივიდუალური პროექტი საუკეთესო პირობებით.

(P2P) სწრაფი და დაცული კავშირი

ინფობუკ.ჯი კორპორაციულ მომხმარებელს სთავაზობს ფილიალების კერძო ვირტუალურ ქსელში გაერთიანებას Ethernet ტექნოლოგიის საშუალებით (Ethernet P2P).