სტატისტიკური ინფორმაცია და ანალიტიკა დაგეხმარებათ შეაფასოთ ქოლცენტრისა და ოპერატორების მუშაობის ეფექტურობა. განსაზღვროთ დატვირთული დროის მონაკვეთები და დახვეწოთ თქვენი ბიზნეს პროცესები.

  • შეფასების ინდიკატორები (KPI)
  • დეტალური რეპორტები
  • გრაფიკული და პროცენტული მაჩვენებლები
  • ოპერატორების შეფასების სტატისტიკა
  • ზარების კატეგორიზაცია მახასიათებლების მიხედვით
  • საათობრივი დატვირთვის დეტალური მაჩვენებლები
  • მომხმარებლის პოზიციონირების ანალიზი